Πρόγραμμα μαθημάτων-Yoga classes schedule

Για πληροφορίες σχετικά με τα ομαδικά μαθήματα ή αν ενδιαφέρεστε να κανονίσετε κάποιο ιδιαίτερο παρακαλούμε στείλτε email στο shaktiyogatrikala@yahoo.com ή τηλεφωνήστε στο 6972839105 (Santi)

Για τους ξένους φίλους μας υπάρχει η δυνατότητα τα μαθήματα να γίνονται και στα αγγλικά.

-----------------------------------------------------------------------------------
For information about the group classes or if you are interested for a private lesson please email us at shaktiyogatrikala@yahoo.com or call at 6972839105 (Santi)

For our foreign friends the classes can also be done in English.